Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årlivoll skole
Svorkmo
7327 SVORKMO
Org.nr 974588420
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Orkdal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 433
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no