Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årlivoll skole
Svorkmo
7327 SVORKMO
Org.nr 974588420
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Orkdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 18,3 20,2 20,0 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,4 11,3 12,2 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,1 164,4 79,8 96,5 81,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 7,2 12,7 11,3 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,9 12,6 14,5 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 13,6 11,6 11,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,1 14,4 15,5 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 100,0 95,2 99,6 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 228 11 552 12 912 12 676 13 433
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 63 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no