Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årlivoll skole
Årlivollvegen 21
7327 SVORKMO
Org.nr 974588420
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Orkland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 20,2 20,0 21,9 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 11,3 12,2 11,9 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,4 79,8 96,5 81,5 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 12,7 11,3 12,6 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 12,6 14,5 13,1 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 11,6 11,0 12,5 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,4 15,5 16,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 99,6 95,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 552 12 912 12 676 13 433 13 793
Undervisningstimer totalt per elev 53 63 58 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no