Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åretta ungdomsskole
Hamarvegen 49
2613 LILLEHAMMER
Org.nr 975274845
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,9 27,0 28,7 30,6 30,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,1 14,6 13,9 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,6 92,9 99,4 83,6 82,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 13,6 11,6 13,5 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 18,8 19,5 18,5 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 21,9 22,2 22,4 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 16 625 15 827 14 839 16 378 17 290
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 45 47 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no