Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åreppen skole
Trondheimsvegen - Kløfta 139
2040 KLØFTA
Org.nr 975272494
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 24,9 23,4 24,9 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 16,5 16,3 14,7 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 3 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,1 105,0 106,3 93,7 48,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 14,5 14,1 14,7 27,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 16,5 16,7 15,1 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,3 19,8 17,5 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,5 91,3 95,5 94,5 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 094 17 043 15 998 17 214 17 434
Undervisningstimer totalt per elev 52 45 45 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no