Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årdal kommune
Kommunenr 4643
Alle grunnskoler med adresse i Årdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 66,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 41 841
Undervisningstimer totalt per elev 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no