Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årdal kommune
Kommunenr 4643
Alle grunnskoler med adresse i Årdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Årdal kommune 63,3 62,0 61,1 62,6 66,9
Vestland fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Årdal kommune 10,3 10,6 10,0 10,1 8,9
Vestland fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Årdal kommune 11 10 11 10 8
Vestland fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Årdal kommune 50,5 55,0 49,0 56,8 66,8
Vestland fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Årdal kommune 17,1 16,1 18,0 15,3 11,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Årdal kommune 11,3 11,7 11,2 11,4 10,0
Vestland fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Årdal kommune 11,6 11,9 11,1 11,0 9,9
Vestland fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Årdal kommune 14,4 14,8 13,7 14,0 11,9
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Årdal kommune 14,6 13,1
Vestland fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Årdal kommune 13,4 10,3
Vestland fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Årdal kommune 14,1 12,4
Vestland fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Årdal kommune 97,3 93,7 93,3 95,9 97,2
Vestland fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Årdal kommune 37 490 36 544 38 129 38 384 41 841
Vestland fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Årdal kommune 69 67 71 70 80
Vestland fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no