Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årdal kommune
Kommunenr 4643
Alle grunnskoler med adresse i Årdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Farnes skule 38,6 36,6 36,5 37,4 42,4
Tangen skule 24,8 25,4 24,6 25,2 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Farnes skule 10,6 11,0 10,3 10,2 8,8
Tangen skule 9,9 10,1 9,7 9,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Farnes skule 7 5 6 6 4
Tangen skule 4 5 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Farnes skule 50,8 61,2 56,6 54,3 76,4
Tangen skule 50,0 47,5 40,7 60,8 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Farnes skule 17,1 14,9 15,8 16,0 10,0
Tangen skule 17,0 17,8 21,2 14,4 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn
Farnes skule 11,5 12,3 11,6 11,5 9,9
Tangen skule 11,1 10,8 10,6 11,2 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn
Farnes skule 12,2 12,2 11,3 11,2 9,7
Tangen skule 10,7 11,6 10,9 10,7 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Farnes skule 14,8 15,5 14,2 14,2 11,6
Tangen skule 13,8 13,9 12,8 13,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Farnes skule 13,7 11,9
Tangen skule 16,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Farnes skule 14,6 10,6
Tangen skule 12,0 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Farnes skule 14,4 12,3
Tangen skule 13,9 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Farnes skule 95,5 89,2 88,7 93,0 95,5
Tangen skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Farnes skule 22 290 21 496 22 492 22 538 26 014
Tangen skule 15 200 15 048 15 637 15 846 15 827
Undervisningstimer totalt per elev
Farnes skule 67 65 69 69 81
Tangen skule 72 70 74 72 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no