Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årdal kommune
Kommunenr 4643
Alle grunnskoler med adresse i Årdal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 63,3 62,0 61,1 62,6 66,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,6 10,0 10,1 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 11 10 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,5 55,0 49,0 56,8 66,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 16,1 18,0 15,3 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,7 11,2 11,4 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,9 11,1 11,0 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,8 13,7 14,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,1 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 93,7 93,3 95,9 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 37 490 36 544 38 129 38 384 41 841
Undervisningstimer totalt per elev 69 67 71 70 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no