Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årås skule
Furulyvegen 55
5943 AUSTRHEIM
Org.nr 975285863
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Austrheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 28,0 29,5 29,3 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,9 9,0 9,1 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,6 54,4 51,4 64,0 47,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 15,3 15,5 12,7 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 9,3 10,0 9,9 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 10,9 10,1 10,6 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 11,7 12,0 12,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 95,9 95,9 96,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 630 18 630 18 668 18 478 20 064
Undervisningstimer totalt per elev 83 80 79 78 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no