Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årås skule
Furulyvegen 55
5943 AUSTRHEIM
Org.nr 975285863
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Austrheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,0 29,5 29,3 31,7 28,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,0 9,1 8,6 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4 51,4 64,0 47,5 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 15,5 12,7 16,0 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 10,0 9,9 8,9 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 10,1 10,6 10,6 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 12,0 12,0 11,9 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 95,9 96,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 630 18 668 18 478 20 064 18 382
Undervisningstimer totalt per elev 80 79 78 83 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no