Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åndalsnes ungdomsskole
Kongensgate 1
6300 ÅNDALSNES
Org.nr 974747952
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Åndalsnes ungdomsskole 19,6 17,8 16,8 17,3 18,6
Rauma kommune 85,7 81,5 80,0 80,6 84,0
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Åndalsnes ungdomsskole 9,0 10,7 12,6 12,1 11,0
Rauma kommune 10,9 11,5 12,0 11,9 11,5
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Åndalsnes ungdomsskole 2 3 3 4 2
Rauma kommune 11 12 13 13 11
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Åndalsnes ungdomsskole 95,4 48,4 50,1 45,8 82,2
Rauma kommune 78,7 68,9 63,6 66,4 76,9
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Åndalsnes ungdomsskole 7,7 18,0 20,4 24,2 12,4
Rauma kommune 12,4 15,0 16,7 16,2 13,6
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Åndalsnes ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rauma kommune 11,9 12,1 12,2 12,4 12,2
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Åndalsnes ungdomsskole 12,0 14,4 16,8 16,1 14,6
Rauma kommune 12,2 14,0 15,7 14,7 13,8
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Åndalsnes ungdomsskole 14,1 18,5 21,7 19,9 20,3
Rauma kommune 13,9 15,2 16,0 15,9 15,9
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Åndalsnes ungdomsskole 0,0
Rauma kommune 15,1
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Åndalsnes ungdomsskole 0,0
Rauma kommune 14,1
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Åndalsnes ungdomsskole 20,3
Rauma kommune 18,6
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Åndalsnes ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 89,2 88,4
Rauma kommune 97,2 95,6 100,0 96,1 94,5
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Åndalsnes ungdomsskole 10 487 9 492 8 949 10 452 11 308
Rauma kommune 54 261 52 033 50 445 51 785 54 224
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Åndalsnes ungdomsskole 73 61 52 54 60
Rauma kommune 65 62 59 60 62
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no