Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åndalsnes ungdomsskole
Kongensgate 1
6300 ÅNDALSNES
Org.nr 974747952
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 17,8 16,8 17,3 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 10,7 12,6 12,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,4 48,4 50,1 45,8 82,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 18,0 20,4 24,2 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 14,4 16,8 16,1 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 18,5 21,7 19,9 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 89,2 88,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 487 9 492 8 949 10 452 11 308
Undervisningstimer totalt per elev 73 61 52 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no