Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åndalsnes ungdomsskole
Kongensgate 1
6300 ÅNDALSNES
Org.nr 974747952
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 16,8 17,3 18,6 19,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 12,6 12,1 11,0 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4 50,1 45,8 82,2 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 20,4 24,2 12,4 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 16,8 16,1 14,6 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 21,7 19,9 20,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 89,2 88,4 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 492 8 949 10 452 11 308 11 932
Undervisningstimer totalt per elev 61 52 54 60 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no