Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åndalsnes barneskole
Skolegata 12
6300 ÅNDALSNES
Org.nr 974747839
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,2 18,4 19,6 18,8 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,9 11,9 12,9 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,7 117,3 76,2 91,3 93,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 10,1 14,6 12,9 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,9 12,0 12,9 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,6 14,5 16,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 957 12 510 13 536 12 709 12 959
Undervisningstimer totalt per elev 61 58 62 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no