Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot ungdomsskole
Prestegårdsveien 1
2450 RENA
Org.nr 975273407
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Åmot kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 136
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no