Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot ungdomsskole
Prestegårdsveien 1
2450 RENA
Org.nr 975273407
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Åmot kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Åmot ungdomsskole 16,2 17,1 18,1 18,0 17,9
Åmot kommune 46,1 47,6 49,9 50,6 48,8
Hedmark fylke 2 049,6 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Åmot ungdomsskole 12,5 11,0 10,6 10,1 10,2
Åmot kommune 13,2 12,5 11,9 11,4 10,5
Hedmark fylke 11,8 11,6 11,3 11,1 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Åmot ungdomsskole 2 1 3 4 3
Åmot kommune 8 7 9 9 8
Hedmark fylke 314 306 329 327 345
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Åmot ungdomsskole 90,1 114,6 54,9 40,6 46,4
Åmot kommune 66,5 79,0 60,5 52,9 54,1
Hedmark fylke 68,0 69,2 64,0 63,8 60,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Åmot ungdomsskole 11,3 8,0 16,8 21,6 18,9
Åmot kommune 17,2 13,9 17,2 18,7 16,7
Hedmark fylke 15,3 14,8 15,8 15,4 16,6
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Åmot ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åmot kommune 13,5 13,2 13,0 12,5 10,9
Hedmark fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Åmot ungdomsskole 16,9 14,7 14,1 13,5 13,5
Åmot kommune 16,9 14,7 14,1 13,5 13,5
Hedmark fylke 14,2 13,9 13,5 13,6 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Åmot ungdomsskole 21,9 20,2 16,8 16,4 15,2
Åmot kommune 16,4 15,8 18,4 17,5 15,3
Hedmark fylke 15,8 15,6 15,6 15,3 15,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Åmot ungdomsskole 0,0
Åmot kommune 13,8
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Åmot ungdomsskole 0,0
Åmot kommune 17,3
Hedmark fylke 15,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Åmot ungdomsskole 15,2
Åmot kommune 15,2
Hedmark fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Åmot ungdomsskole 100,0 100,0 92,6 96,9 94,2
Åmot kommune 100,0 100,0 97,5 99,0 98,1
Hedmark fylke 97,9 97,7 97,1 97,2 97,2
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Åmot ungdomsskole 8 577 9 362 10 330 10 246 10 136
Åmot kommune 28 539 29 724 30 981 31 097 30 008
Hedmark fylke 1 289 410 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Åmot ungdomsskole 52 60 62 65 65
Åmot kommune 54 57 60 62 68
Hedmark fylke 60 61 63 64 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no