Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot ungdomsskole
Prestegårdsveien 1
2450 RENA
Org.nr 975273407
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Åmot kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 17,1 18,1 18,0 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,0 10,6 10,1 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 114,6 54,9 40,6 46,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 8,0 16,8 21,6 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 14,7 14,1 13,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 20,2 16,8 16,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,6 96,9 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 577 9 362 10 330 10 246 10 136
Undervisningstimer totalt per elev 52 60 62 65 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no