Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot ungdomsskole
Prestegårdsveien 1
2450 RENA
Org.nr 975273407
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Åmot kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 18,1 18,0 17,9 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,6 10,1 10,2 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,6 54,9 40,6 46,4 41,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 16,8 21,6 18,9 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,1 13,5 13,5 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 16,8 16,4 15,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,6 96,9 94,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 362 10 330 10 246 10 136 10 413
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 65 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no