Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot skule - Avd skule
Raulandsvegen 58
3890 VINJE
Org.nr 975278816
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vinje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 21,9 23,9 18,9 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,1 7,3 8,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 4 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,3 37,9 63,6 94,8 70,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 19,2 10,1 8,2 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 8,6 7,3 9,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,6 10,1 10,0 10,1 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 11,5 10,4 11,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 94,6 86,2 94,6 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 737 13 848 15 109 11 918 11 660
Undervisningstimer totalt per elev 82 87 98 81 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no