Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot skule - Avd skule
Raulandsvegen 58
3890 VINJE
Org.nr 975278816
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vinje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,2 22,0 21,9 23,9 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 8,5 8,1 7,3 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 4 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,5 126,3 37,9 63,6 94,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 6,0 19,2 10,1 8,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,7 8,6 7,3 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 7,6 10,1 10,0 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 14,9 11,5 10,4 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 94,6 86,2 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 785 13 737 13 848 15 109 11 918
Undervisningstimer totalt per elev 73 82 87 98 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no