Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot Montessoriskole Sa (privat)
Kvennbekkveien 32
2450 RENA
Org.nr 915008607
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmot Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Åmot Montessoriskole Sa (privat) Åmot kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 3,9 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 5,6 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,5 11,5 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 46,7 46,7 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 6,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 13,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,4 6,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,6 75,6 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 765 2 765 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 132 132 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no