Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot Montessoriskole Sa (privat)
Kvennbekkveien 32
2450 RENA
Org.nr 915008607
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmot Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 3,6 3,9
Åmot kommune 3,6 3,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 8,6 5,6
Åmot kommune 8,6 5,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 1 2
Åmot kommune 1 2
Innlandet fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 35,8 11,5
Åmot kommune 35,8 11,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 22,8 46,7
Åmot kommune 22,8 46,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 10,1 6,6
Åmot kommune 10,1 6,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0
Åmot kommune 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 10,1 9,5
Åmot kommune 10,1 9,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 13,3 13,2
Åmot kommune 13,3 13,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 8,1 6,4
Åmot kommune 8,1 6,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0
Åmot kommune 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 86,4 75,6
Åmot kommune 86,4 75,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 2 508 2 765
Åmot kommune 2 508 2 765
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Åmot Montessoriskole Sa (privat) 86 132
Åmot kommune 86 132
Innlandet fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no