Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot Montessoriskole Sa (privat)
Kvennbekkveien 32
2450 RENA
Org.nr 915008607
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmot Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,8 11,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,8 46,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,4 75,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 508 2 765
Undervisningstimer totalt per elev 86 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no