Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot kommune
Kommunenr 0429
Alle grunnskoler med adresse i Åmot kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,1 47,6 49,9 50,6 52,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,5 11,9 11,4 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,5 79,0 60,5 52,9 52,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 13,9 17,2 18,7 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,2 13,0 12,5 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 14,7 14,1 13,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 15,8 18,4 17,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,5 99,0 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 28 539 29 724 30 981 31 097 32 516
Undervisningstimer totalt per elev 54 57 60 62 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no