Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmot kommune
Kommunenr 3422
Alle grunnskoler med adresse i Åmot kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 47,6 49,9 50,6 52,4 55,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,9 11,4 10,3 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 9 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,0 60,5 52,9 52,4 43,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 17,2 18,7 17,2 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,0 12,5 10,8 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,1 13,5 13,5 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 18,4 17,5 14,7 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 99,0 97,2 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 724 30 981 31 097 32 516 34 280
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 62 69 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no