Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmås Friskule (privat)
Åmås
6156 ØRSTA
Org.nr 987059443
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmås Friskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,6
Lærertimer som gis til undervisning 4 161
Undervisningstimer totalt per elev 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no