Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmås Friskule (privat)
Åmås
6156 ØRSTA
Org.nr 987059443
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmås Friskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ørsta kommune 4,8 4,7 4,7 6,0 6,1
Møre og Romsdal fylke 114,5 123,6 131,4 158,4 171,3
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Ørsta kommune 8,0 8,5 7,8 7,5 7,5
Møre og Romsdal fylke 7,6 7,7 8,1 7,2 7,2
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ørsta kommune 1 1 0 1 1
Møre og Romsdal fylke 19 22 29 33 33
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ørsta kommune 32,1 51,4 69,4 64,6 60,9
Møre og Romsdal fylke 44,0 40,4 35,0 32,7 35,0
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ørsta kommune 22,8 15,2 10,4 10,7 11,3
Møre og Romsdal fylke 16,4 17,9 21,8 20,8 19,3
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ørsta kommune 8,0 8,5 8,0 7,6 7,5
Møre og Romsdal fylke 8,5 8,7 9,6 8,4 8,4
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ørsta kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Møre og Romsdal fylke 9,1 8,4 8,7 8,3 8,2
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ørsta kommune 9,3 9,5 9,6 9,6 8,9
Møre og Romsdal fylke 10,5 10,7 12,4 10,9 10,9
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ørsta kommune 10,2
Møre og Romsdal fylke 11,7
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ørsta kommune 7,8
Møre og Romsdal fylke 10,0
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ørsta kommune 0,0
Møre og Romsdal fylke 11,0
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ørsta kommune 92,6 88,9 92,0 96,6 85,6
Møre og Romsdal fylke 92,4 90,3 80,3 86,0 84,8
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Ørsta kommune 3 249 3 209 3 222 4 161 4 161
Møre og Romsdal fylke 77 762 87 301 91 426 107 355 115 401
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Ørsta kommune 93 87 95 99 99
Møre og Romsdal fylke 94 98 91 100 100
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no