Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmås Friskule (privat)
Åmås
6156 ØRSTA
Org.nr 987059443
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmås Friskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 4,7 4,7 6,0 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,5 7,8 7,5 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,1 51,4 69,4 64,6 60,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,8 15,2 10,4 10,7 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,5 8,0 7,6 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 9,5 9,6 9,6 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 88,9 92,0 96,6 85,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 249 3 209 3 222 4 161 4 161
Undervisningstimer totalt per elev 93 87 95 99 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no