Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åmås friskule (privat)
Åmås
6156 ØRSTA
Org.nr 987059443
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmås friskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 4,7 6,0 6,1 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 7,8 7,5 7,5 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,4 69,4 64,6 60,9 31,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 10,4 10,7 11,3 23,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 8,0 7,6 7,5 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,6 9,6 8,9 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,9 92,0 96,6 85,6 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 209 3 222 4 161 4 161 4 661
Undervisningstimer totalt per elev 87 95 99 99 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no