Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ålvundfjord skule
6622 ÅLVUNDFJORD
Org.nr 975283682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,0 9,9 9,6 8,9 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,0 8,5 8,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,9 84,9 41,6 36,6 101,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 9,4 18,1 19,4 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,0 8,6 8,5 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,9 11,2 10,1 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 371 6 536 6 285 5 681 5 307
Undervisningstimer totalt per elev 82 83 87 90 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no