Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ålvik skule
Skulevegen 2
5614 ÅLVIK
Org.nr 973953923
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvam kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 5,7 5,8 7,1 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,0 10,4 8,2 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,4 29,0 24,0 39,9 43,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 32,4 38,5 19,5 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,0 10,5 8,3 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 12,3 12,0 10,2 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 91,0 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 994 3 994 3 847 4 960 3 701
Undervisningstimer totalt per elev 78 74 71 90 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no