Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ålgård skole
Rettedalen 13
4330 ÅLGÅRD
Org.nr 975275620
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjesdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 31,4 30,8 30,9 31,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 12,1 12,4 13,0 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,7 76,2 68,5 66,4 52,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 14,2 16,2 17,6 23,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,0 12,5 13,3 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 13,7 15,9 18,3 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 92,8 97,1 92,8 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 463 20 697 20 398 20 634 21 071
Undervisningstimer totalt per elev 69 61 60 57 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no