Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ålfoten Oppvekstsenter - Skule
Ålfoten
6737 ÅLFOTEN
Org.nr 875276662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bremanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 3,3 3,2 2,6 2,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 9,1 8,1 8,0 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,9 63,6 75,8 47,6 237,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 13,5 10,4 16,3 3,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 9,2 8,5 8,1 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,7 9,6 8,9 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 767 2 281 2 291 1 853 1 597
Undervisningstimer totalt per elev 89 81 92 93 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no