Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ålesund kommune
Kommunenr 1504
Alle grunnskoler med adresse i Ålesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 488,2 496,6 502,0 513,1 546,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,0 12,7 12,4 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 75 71 78 68 77
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,5 79,9 73,0 84,0 75,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 14,4 15,6 13,3 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,8 13,5 12,8 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 15,0 14,8 15,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,8 19,1 18,3 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 97,6 97,1 96,9 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 305 766 315 718 322 636 329 075 350 729
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 57 58 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no