Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aalesund International School (privat)
Borgundvegen 418
6015 ÅLESUND
Org.nr 995922770
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aalesund International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 12,0 15,9 21,7 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 7,2 5,8 4,9 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,7 162,7 76,1 94,4 68,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 4,3 7,4 5,0 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 9,7 8,7 7,6 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,5 3,6 5,9 3,9 3,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8 8,4 12,6 9,0 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,7 8,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 90,9 90,8 93,3 81,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 801 10 893 10 984 14 853 11 656
Undervisningstimer totalt per elev 153 131 123 146 125
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no