Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aalesund International School (privat)
Borgundvegen 418
6015 ÅLESUND
Org.nr 995922770
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aalesund International School (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 12,6 12,0 15,9 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 6,4 7,2 5,8 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,3 98,7 162,7 76,1 94,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 6,2 4,3 7,4 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 8,4 9,7 8,7 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,1 3,5 3,6 5,9 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 6,8 8,4 12,6 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1 95,0 90,9 90,8 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 231 11 801 10 893 10 984 14 853
Undervisningstimer totalt per elev 94 153 131 123 146
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no