Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ål ungdomsskule
Sundrevegen 42
3570 ÅL
Org.nr 975284875
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 22,2 25,8 25,0 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,6 8,8 7,9 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,6 123,2 133,1 46,7 51,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 7,0 6,0 15,7 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,7 11,7 10,5 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 28,6 15,8 14,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 93,0 90,8 91,6 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 204 13 094 15 302 15 205 17 325
Undervisningstimer totalt per elev 66 69 75 83 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no