Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ål kommune
Kommunenr 0619
Alle grunnskoler med adresse i Ål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ål kommune 70,7 71,2 77,1 76,8 78,9
Buskerud fylke 2 897,5 2 948,8 2 977,0 3 035,2 3 098,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Ål kommune 9,8 9,8 9,0 8,4 8,2
Buskerud fylke 12,8 12,7 12,7 12,6 12,4
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ål kommune 12 14 12 17 13
Buskerud fylke 424 437 454 470 498
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ål kommune 51,9 46,5 53,8 35,7 43,3
Buskerud fylke 78,4 76,4 74,3 72,6 68,7
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ål kommune 17,4 19,2 15,4 21,5 17,0
Buskerud fylke 14,6 14,8 15,3 15,5 16,1
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ål kommune 9,7 10,0 9,1 8,7 8,9
Buskerud fylke 13,8 13,8 13,8 13,7 13,2
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ål kommune 13,3 12,7 11,7 10,5 9,6
Buskerud fylke 14,6 14,2 14,4 14,6 14,7
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ål kommune 14,6 16,0 12,4 11,3 11,5
Buskerud fylke 17,3 17,1 17,4 17,3 16,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ål kommune 11,1
Buskerud fylke 15,0
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ål kommune 10,3
Buskerud fylke 17,4
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ål kommune 13,3
Buskerud fylke 18,9
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ål kommune 95,8 95,5 92,0 94,8 93,8
Buskerud fylke 96,3 95,5 95,4 95,3 95,4
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Ål kommune 46 788 46 555 50 616 50 292 50 240
Buskerud fylke 1 849 084 1 871 755 1 890 959 1 923 465 1 970 205
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Ål kommune 73 73 79 85 86
Buskerud fylke 56 56 56 56 58
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no