Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ål kommune
Kommunenr 0619
Alle grunnskoler med adresse i Ål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 78,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 50 240
Undervisningstimer totalt per elev 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no