Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ål kommune
Kommunenr 0619
Alle grunnskoler med adresse i Ål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 70,7 71,2 77,1 76,8 78,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,8 9,0 8,4 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 14 12 17 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9 46,5 53,8 35,7 43,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 19,2 15,4 21,5 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,0 9,1 8,7 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,7 11,7 10,5 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 16,0 12,4 11,3 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 95,5 92,0 94,8 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 46 788 46 555 50 616 50 292 50 240
Undervisningstimer totalt per elev 73 73 79 85 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no