Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åkra ungdomsskole
Skulevegen 5
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 975275175
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,4 32,9 30,8 30,4 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,2 13,3 13,2 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,9 189,6 69,7 73,4 91,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 5,5 15,9 15,3 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 15,0 17,7 17,5 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 16,9 20,9 21,0 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,6 100,0 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 21 904 20 126 16 875 17 054 16 112
Undervisningstimer totalt per elev 53 58 49 50 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no