Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åkra ungdomsskole
Skulevegen 5
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 975275175
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 30,8 30,4 29,1 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 13,3 13,2 14,0 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 189,6 69,7 73,4 91,0 121,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 15,9 15,3 13,0 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 17,7 17,5 18,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 20,9 21,0 22,7 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,7 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,6 100,0 93,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 126 16 875 17 054 16 112 16 736
Undervisningstimer totalt per elev 58 49 50 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no