Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åkra skole
Bedehusvegen 3
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 975275086
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 16,8 17,2 18,1 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,4 14,2 12,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 6 6 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,2 38,1 38,9 32,3 72,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 31,0 32,6 33,9 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,4 14,2 12,4 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,5 17,2 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 794 11 015 11 393 11 894 11 997
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 52 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no