Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åkra skole
Bedehusvegen 3
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 975275086
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 16,4 16,8 17,2 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,8 13,4 14,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,5 109,2 38,1 38,9 32,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 11,2 31,0 32,6 33,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,7 13,4 14,2 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,8 15,5 17,2 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 029 10 794 11 015 11 393 11 894
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 55 52 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no