Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åheim skule
6146 ÅHEIM
Org.nr 975289753
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vanylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 14,0 13,4 11,8 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,6 7,2 7,2 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,5 69,5 60,1 43,9 17,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,3 9,1 10,3 14,7 32,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,8 7,6 8,3 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 10,0 9,0 7,7 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 9,8 8,7 8,7 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 97,9 97,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 445 8 233 8 180 7 471 7 955
Undervisningstimer totalt per elev 95 93 99 98 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no