Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åheim skule
6146 ÅHEIM
Org.nr 975289753
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vanylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 13,4 11,8 13,0 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,2 7,2 6,6 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,5 60,1 43,9 17,5 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 10,3 14,7 32,6 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,6 8,3 7,1 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 9,0 7,7 7,8 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 8,7 8,7 8,3 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,5 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,1 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 97,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 233 8 180 7 471 7 955 8 078
Undervisningstimer totalt per elev 93 99 98 108 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no