Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ågotnes skule
Hamramyra 10
5363 ÅGOTNES
Org.nr 975298647
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 25,3 25,2 25,1 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 13,6 14,7 14,9 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,4 85,0 94,0 84,4 79,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 14,2 13,9 15,8 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 13,8 15,4 15,3 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 14,9 17,7 17,8 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 97,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 235 16 669 16 615 16 662 17 460
Undervisningstimer totalt per elev 52 55 50 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no