Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ågotnes skule
Hamramyra 10
5363 ÅGOTNES
Org.nr 975298647
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 25,2 25,1 26,4 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 14,7 14,9 14,0 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,0 94,0 84,4 79,7 77,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 13,9 15,8 15,7 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 15,4 15,3 14,5 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 17,7 17,8 16,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 669 16 615 16 662 17 460 17 973
Undervisningstimer totalt per elev 55 50 50 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no