Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åfoss skole
Eikåsvegen 10
3731 SKIEN
Org.nr 975297497
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 20,6 19,3 20,5 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,1 14,9 14,6 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 196,1 388,4 160,5 85,5 69,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 3,4 8,7 15,8 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,9 14,7 14,6 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,4 15,3 15,6 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 309 14 040 13 370 14 090 13 727
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 50 51 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no