Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åfarnes barne- og ungdomsskole
Myravegen 2
6360 ÅFARNES
Org.nr 974747960
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 14,3 15,4 16,4 15,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,9 10,9 10,2 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,3 119,2 145,0 80,0 67,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 8,8 6,5 11,0 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,2 11,1 10,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 13,4 14,1 12,5 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 15,7 13,8 13,8 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,4 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 911 8 808 9 448 10 018 9 691
Undervisningstimer totalt per elev 61 59 65 70 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no