Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åfarnes barne- og ungdomsskole
Myravegen 2
6360 ÅFARNES
Org.nr 974747960
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 15,3 14,3 15,4 16,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,6 11,9 10,9 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,0 147,3 119,2 145,0 80,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 7,2 8,8 6,5 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,5 13,2 11,1 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 13,6 13,4 14,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 15,3 15,7 13,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 477 9 911 8 808 9 448 10 018
Undervisningstimer totalt per elev 63 61 59 65 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no