Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ådnamarka skule
Eikhaugen 20
5262 ARNATVEIT
Org.nr 974738570
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 24,3 26,4 28,1 26,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 13,3 11,9 11,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,0 88,4 108,1 112,2 93,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 13,4 10,2 9,6 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 13,2 11,9 11,7 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 14,8 13,0 12,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 98,4 97,6 98,2 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 712 16 065 18 133 19 186 18 625
Undervisningstimer totalt per elev 51 56 62 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no