Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ådnamarka skule
Eikhaugen 20
5262 ARNATVEIT
Org.nr 974738570
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,3 26,4 28,1 26,7 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 11,9 11,7 11,7 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,4 108,1 112,2 93,0 113,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 10,2 9,6 11,8 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 11,9 11,7 11,6 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 13,0 12,7 12,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 97,6 98,2 97,9 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 065 18 133 19 186 18 625 17 916
Undervisningstimer totalt per elev 56 62 63 64 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no