Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ådland skole
Søre Ådlandsveg 9
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 975275043
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,0 12,7 13,4 13,1 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,7 11,3 12,2 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,3 75,1 57,4 51,3 59,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 14,0 17,1 20,3 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,7 11,3 12,2 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 13,6 14,4 14,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 601 8 436 8 693 8 308 8 792
Undervisningstimer totalt per elev 64 63 66 61 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no