Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ådland skole
Søre Ådlandsveg 9
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 975275043
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 13,0 12,7 13,4 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,5 11,7 11,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,5 47,3 75,1 57,4 51,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 21,8 14,0 17,1 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,4 11,7 11,3 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 17,5 13,6 14,4 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 871 8 601 8 436 8 693 8 308
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 63 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no