Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ådalsbruk skole
Olarovegen 3
2345 ÅDALSBRUK
Org.nr 975270874
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 11,2 10,8 9,9 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 10,9 10,9 11,5 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,7 34,0 192,9 35,4 32,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 29,6 5,2 29,9 35,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,0 10,9 11,6 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 14,8 14,7 15,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,3 100,0 96,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 074 7 703 7 375 6 745 6 365
Undervisningstimer totalt per elev 58 68 68 64 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no