Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ådalsbruk skole
Olarovegen 3
2345 ÅDALSBRUK
Org.nr 975270874
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 10,4 11,2 10,8 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,8 10,9 10,9 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 39,7 34,0 192,9 35,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 29,5 29,6 5,2 29,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 12,7 11,0 10,9 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,9 14,8 14,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,3 100,0 96,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 489 7 074 7 703 7 375 6 745
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 68 68 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no