Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åarjel-Saemiej Skuvle
Ella Holm Bulls Veg 61
7760 SNÅSA
Org.nr 974620081
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Snåsa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,8 5,2 4,7 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 3,6 3,5 4,1 4,0 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 750,0 0,0 0,0 41,9 17,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,4 0,0 0,0 9,2 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,5 3,6 4,3 4,1 4,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,8 3,6 4,3 4,1 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,4 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,9 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 80,1 81,3 97,0 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 035 3 580 3 754 3 335 2 810
Undervisningstimer totalt per elev 202 211 179 185 165
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no