Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Voss kommune
Kommunenr 1235
Alle grunnskoler med adresse i Voss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 109 655 114 691 116 471 115 495 118 891
Lønnsutgifter per elev 91 863 95 389 95 806 96 266 98 533
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,4 87,8 84,4 84,8 85,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 771 742 786 689 902
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 771 1 663 1 638 1 897 1 874
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no