Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Volda kommune
Kommunenr 1519
Alle grunnskoler med adresse i Volda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 111 247 113 020 118 143 123 752 131 359
Lønnsutgifter per elev 94 485 96 557 100 453 103 390 107 008
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,4 90,5 92,3 90,8 86,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 942 821 970 794 798
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 499 1 616 1 682 1 500 1 541
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no