Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vinstra ungdomsskole
Toksevegen 25
2640 VINSTRA
Org.nr 976641345
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Vinstra ungdomsskole
Nord-Fron kommune 124 967 130 270 135 773 141 489 151 930
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Vinstra ungdomsskole
Nord-Fron kommune 104 349 109 405 111 685 114 651 126 398
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vinstra ungdomsskole
Nord-Fron kommune 82,8 85,7 83,7 83,3 84,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vinstra ungdomsskole
Nord-Fron kommune 1 197 965 2 047 939 679
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vinstra ungdomsskole
Nord-Fron kommune 1 979 2 246 1 719 1 437 1 313
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no