Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vinje kommune
Kommunenr 3825
Alle grunnskoler med adresse i Vinje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 165 803 167 517 173 051 182 585 179 042
Lønnsutgifter per elev 135 495 135 045 138 977 147 588 143 773
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,0 84,6 84,6 84,0 84,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 049 1 464 2 168 2 688 2 019
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 4 035 4 225 3 266 3 177 3 238
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no