Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vinje kommune
Kommunenr 0834
Alle grunnskoler med adresse i Vinje kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Aure kommune 144 125 148 687 152 158 161 491 171 538
Austevoll kommune 112 327 113 948 120 691 136 811 139 772
Bardu kommune 126 421 131 689 140 444 143 621 150 463
Båtsfjord kommune 133 226 132 767 146 024 157 422 165 997
Fitjar kommune 115 439 122 612 130 312 132 786 132 487
Frøya kommune 118 844 124 531 137 213 144 365 151 787
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 142 371 132 911 138 183 148 985 150 480
Hemnes kommune 125 995 133 370 138 864 153 792 150 772
Hitra kommune 131 536 131 199 136 389 142 191 156 375
Hjelmeland kommune 150 458 138 974 142 302 148 030 159 466
Hol kommune 145 463 146 436 139 706 144 514 159 823
Hvaler kommune 134 814 143 524 147 010 149 360 149 872
Høyanger kommune 144 188 144 660 147 817 154 043 157 893
Kárášjohka - Karasjok kommune 139 517 154 324 170 372 173 060 175 824
Lom kommune 137 701 143 702 133 398 138 444 142 781
Meråker kommune 121 633 125 121 138 824 141 364 139 411
Nordkapp kommune 116 746 120 969 128 445 136 232 148 591
Nordreisa kommune 131 361 126 574 133 837 138 256 138 945
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 151 817 167 376 175 961 181 827 179 951
Rendalen kommune 152 822 143 388 137 764 140 991 145 328
Samnanger kommune 131 708 132 163 135 632 136 135 142 885
Sauda kommune 113 743 117 883 127 212 118 360 124 287
Skjervøy kommune 131 639 134 314 143 257 155 213 158 747
Skjåk kommune 136 194 139 137 157 085 159 373 173 495
Snåase - Snåsa kommune 152 595 135 918 138 111 148 164 147 197
Steigen kommune 147 356 159 183 154 228 155 631 176 221
Sømna kommune 127 168 135 971 146 787 155 636 164 254
Tokke kommune 159 494 150 073 150 843 153 014 155 077
Vaksdal kommune 122 813 122 894 121 006 125 876 126 073
Vardø kommune 128 544 133 628 155 457 153 088 160 510
Vik kommune 126 160 133 173 141 588 144 739 147 457
Vikna kommune 94 863 98 060 102 142 110 627 122 627
Vinje kommune 165 803 167 517 173 051 182 585 179 042
Øygarden kommune 128 775 143 852 141 087 145 131 141 057
Ål kommune 132 234 133 628 135 792 146 238 156 867
Lønnsutgifter per elev
Aure kommune 118 970 123 207 127 892 137 030 135 347
Austevoll kommune 91 221 92 216 95 610 100 578 105 592
Bardu kommune 100 648 107 009 112 134 115 972 124 845
Båtsfjord kommune 113 395 109 213 118 046 126 912 138 645
Fitjar kommune 97 421 102 356 109 281 110 299 109 707
Frøya kommune 91 357 92 342 100 217 106 154 111 631
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 115 337 110 833 115 367 125 918 127 216
Hemnes kommune 101 532 107 321 110 668 110 321 117 230
Hitra kommune 100 731 102 244 105 152 112 023 123 086
Hjelmeland kommune 123 936 113 881 115 152 117 570 127 919
Hol kommune 123 489 125 650 119 379 123 723 136 861
Hvaler kommune 95 540 101 453 107 881 108 424 110 037
Høyanger kommune 123 501 122 472 123 854 126 792 130 160
Kárášjohka - Karasjok kommune 115 402 125 793 139 806 142 862 143 493
Lom kommune 113 330 111 575 107 406 111 607 114 958
Meråker kommune 101 355 103 803 113 966 114 037 113 573
Nordkapp kommune 89 589 92 181 100 193 105 408 113 474
Nordreisa kommune 102 407 100 812 107 503 109 481 110 300
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 125 480 137 612 137 790 140 768 147 485
Rendalen kommune 119 120 115 043 106 762 104 658 111 450
Samnanger kommune 107 669 108 746 110 772 109 669 118 118
Sauda kommune 95 868 98 415 104 545 97 893 102 027
Skjervøy kommune 114 671 115 695 120 088 125 446 130 807
Skjåk kommune 107 405 112 503 127 753 128 211 135 912
Snåase - Snåsa kommune 108 500 106 236 109 205 113 749 112 676
Steigen kommune 119 395 129 103 127 300 125 918 142 110
Sømna kommune 106 560 110 981 116 716 120 636 125 366
Tokke kommune 131 193 124 395 123 040 126 123 126 276
Vaksdal kommune 104 042 103 790 101 008 106 020 107 523
Vardø kommune 101 162 107 161 117 989 121 296 129 146
Vik kommune 103 739 110 158 117 823 120 704 124 671
Vikna kommune 80 407 83 508 84 876 92 328 104 796
Vinje kommune 135 495 135 045 138 977 147 588 143 773
Øygarden kommune 103 024 114 251 115 890 114 048 112 309
Ål kommune 100 523 101 394 104 795 111 718 122 715
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aure kommune 83,0 83,4 84,2 86,3 81,1
Austevoll kommune 82,8 83,2 81,9 76,7 78,2
Bardu kommune 76,3 81,5 82,1 81,4 87,7
Båtsfjord kommune 90,6 88,0 87,1 89,1 84,8
Fitjar kommune 85,6 87,1 89,5 89,3 91,8
Frøya kommune 79,3 74,5 74,4 77,7 76,1
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 91,9 94,8 97,1 96,4 102,1
Hemnes kommune 76,1 76,9 78,3 78,2 77,8
Hitra kommune 78,5 80,5 80,6 80,0 82,9
Hjelmeland kommune 81,1 79,5 77,1 75,7 76,7
Hol kommune 88,5 90,0 94,5 92,4 90,4
Hvaler kommune 70,4 72,5 80,5 79,2 78,1
Høyanger kommune 88,1 88,1 88,2 86,9 86,1
Kárášjohka - Karasjok kommune 91,8 89,6 91,5 94,1 100,2
Lom kommune 85,3 79,5 83,4 82,2 85,9
Meråker kommune 82,6 85,6 86,4 83,3 81,2
Nordkapp kommune 80,0 79,3 79,2 79,0 77,7
Nordreisa kommune 79,1 76,4 79,5 82,1 78,4
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 90,7 95,7 99,4 93,0 94,8
Rendalen kommune 78,3 83,4 80,3 79,5 77,1
Samnanger kommune 81,5 83,2 83,1 81,0 84,5
Sauda kommune 84,5 85,0 85,9 86,3 82,1
Skjervøy kommune 90,7 90,4 91,4 86,2 87,4
Skjåk kommune 76,5 78,1 79,9 78,5 79,9
Snåase - Snåsa kommune 73,3 80,1 82,1 81,1 80,0
Steigen kommune 79,8 80,2 76,4 72,9 79,1
Sømna kommune 88,1 87,5 87,3 85,8 89,3
Tokke kommune 82,6 83,8 82,8 83,5 83,0
Vaksdal kommune 85,6 86,3 85,8 89,8 87,9
Vardø kommune 72,1 74,8 75,4 81,6 77,5
Vik kommune 83,8 84,5 86,4 88,8 90,6
Vikna kommune 83,8 83,8 81,8 82,2 86,0
Vinje kommune 86,0 84,6 84,6 84,0 84,3
Øygarden kommune 81,5 82,5 87,9 83,4 84,4
Ål kommune 86,0 87,5 89,4 89,1 90,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aure kommune 1 235 1 670 2 512 1 353 1 644
Austevoll kommune 994 373 483 1 082 521
Bardu kommune 556 577 1 190 497 368
Båtsfjord kommune 343 434 1 092 1 287 573
Fitjar kommune 644 518 755 816 570
Frøya kommune 777 410 1 093 571 1 141
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 3 031 339 815 375 383
Hemnes kommune 871 664 1 064 1 180 535
Hitra kommune 653 674 1 183 867 835
Hjelmeland kommune 564 528 329 430 467
Hol kommune 1 815 1 357 955 1 174 1 359
Hvaler kommune 3 075 2 277 915 982 478
Høyanger kommune 662 1 342 837 1 466 1 573
Kárášjohka - Karasjok kommune 461 1 465 345 684 1 558
Lom kommune 2 084 652 567 550 653
Meråker kommune 702 522 966 2 369 1 408
Nordkapp kommune 164 59 437 550 161
Nordreisa kommune 672 367 204 409 520
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 1 628 2 115 2 587 1 639 806
Rendalen kommune 2 890 1 581 2 486 3 015 2 423
Samnanger kommune 1 055 249 1 104 1 536 683
Sauda kommune 717 913 793 381 491
Skjervøy kommune 818 2 177 2 080 2 366 2 890
Skjåk kommune 753 631 918 627 954
Snåase - Snåsa kommune 1 501 650 988 6 494 2 515
Steigen kommune 320 323 223 130 267
Sømna kommune 239 474 1 127 1 243 1 098
Tokke kommune 2 491 1 907 2 329 2 065 2 596
Vaksdal kommune 625 328 614 793 1 468
Vardø kommune 1 009 1 412 9 838 1 892 1 114
Vik kommune 1 464 1 247 1 368 1 138 668
Vikna kommune 249 313 890 1 569 937
Vinje kommune 2 049 1 464 2 168 2 688 2 019
Øygarden kommune 922 1 168 944 1 235 522
Ål kommune 713 732 651 1 882 802
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aure kommune 1 688 1 630 2 020 1 951 2 145
Austevoll kommune 2 002 2 025 2 029 1 917 2 143
Bardu kommune 2 724 1 927 2 374 2 315 2 248
Båtsfjord kommune 1 916 2 279 2 861 3 707 3 196
Fitjar kommune 1 694 1 799 1 877 1 994 1 818
Frøya kommune 2 024 2 270 2 357 2 670 1 888
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 1 825 1 432 1 567 1 452 1 761
Hemnes kommune 1 647 1 684 2 369 2 614 1 731
Hitra kommune 2 503 1 513 2 404 2 128 2 263
Hjelmeland kommune 2 104 1 700 1 954 1 895 2 106
Hol kommune 1 552 1 499 1 666 1 363 1 407
Hvaler kommune 1 189 1 803 1 346 1 299 1 319
Høyanger kommune 1 673 1 883 2 241 2 768 2 072
Kárášjohka - Karasjok kommune 1 843 1 651 1 676 1 920 2 404
Lom kommune 2 873 2 350 2 178 2 303 2 044
Meråker kommune 1 150 920 1 398 1 074 865
Nordkapp kommune 1 367 1 597 1 754 1 563 1 752
Nordreisa kommune 1 834 1 558 2 073 1 697 2 229
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 2 339 3 388 4 258 3 016 2 382
Rendalen kommune 2 320 3 370 2 990 2 619 1 713
Samnanger kommune 1 590 1 271 1 552 1 639 1 724
Sauda kommune 1 981 2 017 2 173 1 972 1 872
Skjervøy kommune 1 683 1 628 2 006 2 065 1 345
Skjåk kommune 1 858 1 869 2 004 1 806 1 485
Snåase - Snåsa kommune 2 544 1 361 1 437 2 326 1 929
Steigen kommune 2 274 2 853 2 543 2 215 3 686
Sømna kommune 1 056 987 1 233 1 019 1 047
Tokke kommune 1 890 1 864 2 070 2 128 1 909
Vaksdal kommune 2 049 1 489 1 618 1 757 1 534
Vardø kommune 1 992 1 861 1 888 1 744 1 500
Vik kommune 1 454 2 213 1 749 1 924 1 840
Vikna kommune 1 352 1 595 1 676 1 691 1 716
Vinje kommune 4 035 4 225 3 266 3 177 3 238
Øygarden kommune 1 368 1 985 1 745 1 794 1 142
Ål kommune 1 639 1 418 1 693 1 913 1 595
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no