Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vinje kommune
Kommunenr 3825
Alle grunnskoler med adresse i Vinje kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 167 517 173 051 182 585 179 042 180 627
Lønnsutgifter per elev 135 045 138 977 147 588 143 773 135 914
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 84,6 84,0 84,3 80,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 464 2 168 2 688 2 019 1 819
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 4 225 3 266 3 177 3 238 4 308
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no