Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vinje kommune
Kommunenr 0834
Alle grunnskoler med adresse i Vinje kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 135 778 135 592 136 658 143 357 137 701
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 30 019 29 379 36 414 39 199 41 292
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no